Vissen – Week 21, 2023

Je liefde voor je partner, en je partner zelf stralen deze week zo fel dat je omgeving je erom gaat benijden. Naar alle waarschijnlijkheid hebben jullie geestelijk een sterkere verbondenheid dan de meeste andere koppels in je buurt. Net deze band maakt jullie tot een onverbrekelijke eenheid. Woensdag en donderdag moet je niet verbaasd opkijken als je partner begint over samenwonen, trouwen en kinderen. Voor de single lezer ligt er een fantastische week in het verschiet. Je kan er niet aan ontsnappen: je vindt je geloof in de liefde terug. Het is niet duidelijk of dit op een romantische manier gebeurt, maar het resultaat is ontegensprekelijk goed.