Waterman – zondag d. 27. September 2020

Laat je vandaag van je beste kant zien! Je kan altijd nog wel ergens wat veranderen. Bied je hulp aan aan wie het nodig heeft. Door een twijfelachtige economie kan je maar beter nalaten om vandaag investeringen te doen. Je familie zal trots op je zijn door het prachtige voorbeeld van medemenselijkheid dat je gaat stellen. Misschien wil je vandaag wel deelnemen aan iets waarvan je diep binnenin weet dat het niet het juiste is voor jou; gebruik je gezond verstand! Wees kleurrijk en expressief vandaag, ook al kunnen sommige mensen je iets te doortastend vinden en kan dat leiden tot roddel en achterklap.