Waterman – zaterdag d. 14. Mei 2022

De kaarten wijzen op achteruitgang, met name als het gaat om je gezondheid of om de onmogelijkheid om een bepaalde opdracht op je werk uit te voeren. Ga rationeel en planmatig te werk om jezelf weer op volle snelheid te krijgen. Het wordt een prima dag op financieel vlak, maar let op je verbruik en zorg dat je je budget niet te buiten gaat. Thuis zijn er veranderingen op til – het is onzeker of deze ten goede, dan wel ten kwade zijn. Breng tijd door met je partner, anders voelt de avond maar leeg aan. Je sterke kant is communiceren en dit talent zal je vandaag goed kunnen gebruiken.