Stier – zondag d. 27. September 2020

Dankzij vrienden ontmoet je vandaag iemand die erg grote invloed op je gedachten kan gaan hebben. Wees erg omzichtig in al je economische acties vandaag. Tussen jou en één van je familieleden kan er ergernis ontstaan; hecht hier niet te veel waarde aan. Je vervelende werkdag kan aanleiding geven tot spanningen tussen jou en je partner. Leg hem of haar geen druk op, want je zal een gevoelige snaar raken.