Steenbok – donderdag d. 14. Januari 2021

Als je het gevoel hebt dat je partner iets voor je verbergt, spreek hem of haar er dan gewoon op aan. Misschien is er niets ernstigs aan de hand, maar het kan net zo goed gebeuren dat hij of zij met gedachten rondloopt die een gevaar vormen voor jullie relatie. Een belangrijke hoeksteen van jullie relatie is de mogelijkheid om over alles met elkaar te kunnen praten. Niets is zo emotioneel beladen dat jullie niet samen kunnen gaan zitten, in elkaars ogen kijken en een oplossing kunnen zoeken. Als er geen oplossing uit de bus komt, dan is er niet langer sprake van open dialoog en eerlijkheid. Aanvaarding is dan het sleutelwoord.