Ram – vrijdag d. 24. September 2021

Je onbeleefde gedrag zal zich uiteindelijk tegen je keren. Vergeet niet dat je met fatsoenlijk gedrag het verst komt en dat bescheidenheid maar hoogst uitzonderlijk iemand schade berokkent. Denk goed na over investeringsvoorstellen die ophanden zijn. Al lijken je financiën nu rooskleurig, je zal een andere balans moeten opmaken als je een kind met een kwakkelende gezondheid blijkt te hebben. Nieuwe opdrachten maken je werk interessanter. Het wordt een dag om met moeite doorheen te ploegen, vooral door onenigheid op het werk. Dit kan ook je relatie achteraf negatief beïnvloeden.