Ram – donderdag d. 24. November 2022

Laat je partner vandaag met rust. Anders veroorzaak je een hoop frustratie bij hem of haar, die alleen maar groeit en uiteindelijk ook bij anderen begint te woekeren in een vicieuze cirkel. Wees zeker voordat je geld investeert. Tussen jou en je familie kunnen er spanningen spelen. Op liefdesvlak hoor je geen leedvermaak te tonen, als je tenminste niet wil dat de vonk die was overgesprongen plots gedoofd wordt. Er kunnen kleine discussies tussen jou en je partner ontstaan. Let erop dat deze niet de basis leggen voor een doorslaande ontwrichting van jullie huwelijk. Vertrouw niet op anderen vandaag, enkel op jezelf. Houd controle over je persoonlijke gegevens.