Ram – dinsdag d. 14. Januari 2020

Indien mogelijk kan je maar best vroeg uit de veren om veel werk te verzetten vandaag. Je kan gerust langetermijninvesteringen doen. Thuis veranderen er zaken in positieve zin dankzij jouw goede inzet. Behandel je partner niet uit de hoogte vandaag; hij of zij neemt dit helemaal verkeerd op. Plaats de noden van je familie voor je eigen behoeften, en probeer ze te begrijpen voordat je in discussie met hen treedt. Er is kans dat je een nogal grote uitstap maakt die weliswaar hectisch, maar uiteindelijk ook erg lonend blijkt te zijn.