Maagd – maandag d. 7. Juni 2021

Leef je leven niet zomaar vandaag, waardeer het en beschouw het niet als vanzelfsprekend. Wees waakzaam over je financiële situatie. Met een open geest kan je betekenisvolle veranderingen in je uiterlijk en vriendenkring bereiken. Temper je gevoelens, want ze kunnen negatief op je relatie inwerken. Het is een goede dag om dieper na te denken over aanvaarding en geduld. Als je te zeer focust op erkenning door anderen, loop je het risico om al snel gefrustreerd te worden. Reisplannen kunnen zonder waarschuwing op het laatste ogenblik veranderd worden.