Leeuw – donderdag d. 14. Oktober 2021

Er brandt haat in je en daar moet je komaf mee maken. Liefde is weliswaar sterker dan haat, maar haat komt gemakkelijker en sneller opborrelen. Wees vandaag erg oplettend op je budget. Oefen geduld met kinderen en jongeren; vergeet niet dat ze op de meeste vlakken erg weinig ervaring hebben. Je moet je gevoelens vandaag niet tentoonspreiden voor je partner. Wacht hier liever mee tot een andere dag. Jullie hebben hoe dan ook een harmonieuze dag die jullie alle problemen rondom jullie doet vergeten. Als je met belangrijke mensen in gesprek bent, denk dan na voor elk woord dat je uitspreekt.