Kreeft – donderdag d. 24. November 2022

Wie kaatst, mag de bal verwachten, en dat geldt ook voor jou als je je onrespectvol gedraagt. Gebruik tact in al je opmerkingen en houd goed in je achterhoofd tegen wie je praat. Vergeet niet dat een diplomatische, beleefde en vriendelijke toon je altijd de kans geven om anderen in te schatten voordat zij jou doorgronden. Dit maakt het gemakkelijker om je tussen andere mensen te begeven zonder iemand te beledigen of te ergeren – een groot voordeel telkens als je nieuwe mensen ontmoet. Investeringsaanbiedingen kan je vandaag maar beter erg omzichtig behandelen. In je familie kan iemand nood hebben aan medische hulp. Het is een perfecte dag om van baan te veranderen. Toch is niet alles bijzonder positief, want overal heerst onenigheid, ook in je relatie. Reizen lijkt een slecht idee vandaag. Als je toch aan een reis begint, bereid je dan voor op hectiek en stress.